Over Dimitri Germain

Dimitri Germain

Uitgangspunt bij het werken is het zoeken naar mogelijkheden van materiaalgebruik. Het onderzoek vind vaak plaats op en met papier maar resulteert doorgaans in een toegepast of autonoom ruimtelijk beeld of object. In de afgelopen jaren heeft Dimitri gewerkt aan betonnen diersculpturen en andere betonnen objecten. De beelden zijn opgebouwd uit nauwkeurig uitgezette blokken en vlakken. De beelden hebben in groepen bij elkaar vanwege vorm en materiaalgebruik een bouwkundig en stedelijk karakter. Daardoor vormen de dieren een scherp contrast in een natuurlijke omgeving.

Tentoonstelling
Kunst aan de Vaart
Zaterdag 8 en zondag 9 september 2018
Vaart ZZ 125 in Assen

Opleiding
Sandberg Instituut, Amsterdam 2002-2004
Academie Minerva, Groningen 1994-2000

Kopen
Alle beeldhouwwerk is te koop, voor meer informatie neemt u contact op via de contactpagina